Gecombineerde leefstijlinterventies bij Burn-out (klachten) op maat.

Prijsindicatie tussen €6000 – €9000 per case (programmamanagement – uitvoering – evaluatie en eventuele nazorg).

Niet inbegrepen zijn reis(tijd) -en verblijfskosten.  Alle bedragen zijn exclusief btw.

Adviesrapport Bedrijven:

 • Adviesrapport (≤twee bouwstenen en ≤250 medewerkers) inclusief drie gesprekken van een uur  € 750.
 • Adviesrapport (≤drie bouwstenen en ≤250 medewerkers) inclusief drie gesprekken van een uur  € 1000.
 • Adviesrapport (≤twee bouwstenen en >250 medewerkers) inclusief vijf gesprekken van een uur  € 1250.
 • Adviesrapport (≥drie bouwstenen en >250 medewerkers) inclusief vijf gesprekken van een uur  € 1500.
 • In beide adviesrapporten worden twee oplossingsrichtingen/aanbevelingen voorgesteld.
 • Niet inbegrepen zijn reis(tijd) -en verblijfskosten.
 • (Extra) Coaching  € 50 per uur.
 • Alle bedragen zijn exclusief btw.

Uitvoering advies Bedrijven:

 • Co-creatie programma, contracteren uitvoerders (personal) trainers, coaches, bedrijven) en projectmanagement in onderling overleg

Adviesrapport Particulieren:

 • Adviesrapport (≤twee bouwstenen, 1 persoon) inclusief twee gesprekken van een uur  € 200.
 • Adviesrapport (≥drie bouwstenen, 1 persoon) inclusief drie gesprekken van een uur  € 300.
 • In beide adviesrapporten wordt één oplossingsrichting/aanbeveling voorgesteld.
 • (Extra) Coaching  € 35 per 45 minuten.
 • Alle bedragen zijn exclusief btw.

Uitvoering advies Particulieren:

 • Contracteren uitvoerders (personal) trainers, coaches, bedrijven) en projectmanagement in onderling overleg

Zorgverzekeraars:

 • Enkele zorgverzekeraars vergoeden (deels) onderdelen uit onze programma’s.