Algemene voorwaarden Boost Yourself (Basic en Plus) 

De diensten die de coach levert zijn (wandel)coaching of telecoaching, zoals in overleg met de cliënt is afgesproken.

Coaching is geen therapie of behandelvorm. Coaching kan gaan over specifieke persoonlijke projecten, zakelijke successen of algemene omstandigheden in het leven of het werk van de cliënt.

Een van de kenmerken van deze coaching relatie is de ruimheid ervan. Cliënten kunnen vrijuit ademen, experimenteren, fantaseren, en strategieën bepalen.

De coach managet de tijd en structuur en kiest de instrumenten. De cliënt bepaalt de inhoud en de agenda.

De coach belooft de cliënt dat alle informatie die hij/zij hem toevertrouwt strikt vertrouwelijk is. Dat wil onder andere zeggen dat geen enkele informatie (zonder toestemming) van cliënt naar derden gaat.

Tijdens de coaching relatie zal de coach aansturen op directe en persoonlijke gesprekken.

De cliënt kan rekenen op directe en soms confronterende vragen. De focus ligt op zelfsturing en het zelfmanagement van de cliënt. Dat is en blijft de rode draad van de gesprekken.

Client werkt actief mee aan verzoeken van de coach. Dat wil onder andere zeggen dat huiswerk en/of andere verzoeken door cliënt worden uitgevoerd zoals afgesproken.

Client toont commitment om te verkennen, te veranderen, kwetsbaarheid te tonen, te leren en risico’s te nemen. Tevens commitment om door te gaan als het lastig wordt.

Als de cliënt vindt dat de coaching niet aan zijn verwachtingen voldoet, zal hij/zij dit kenbaar maken. Als coach vindt dat cliënt geen vorderingen maakt zal hij dit kenbaar maken.

Boost Yourself Basic kost € 200 voor 2 gesprekken van 1 uur inclusief adviesrapport en € 300 voor 3 gesprekken van 1 uur inclusief adviesrapport exclusief btw. 50% van het bedrag dient te worden voldaan 14 dagen vóór de eerste bijeenkomst. 50% vóór ontvangst van het adviesrapport. Extra gesprekken kosten €35 per 45 minuten.

Boost Yourself Plus kost € 500 voor 3 gesprekken van 1 uur en coaching tijdens drie praktische leermomenten van maximaal 2 uur per leermoment. Inclusief een adviesrapport van maximaal 2 pagina’s. 50% van het bedrag dient te worden voldaan 14 dagen vóór de eerste bijeenkomst. 50% vóór ontvangst van het adviesrapport. Extra gesprekken kosten €35 per 45 minuten.