Weinig hard bewijs voor effectiviteit van Burn-outinterventies

Stress op het werk is beroepsziekte nummer één in Nederland. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out (1) en ongeveer 500.000 werknemers zitten als gevolg daarvan gemiddeld negen maanden ziek thuis (2). Dat kost werkgevers ruim 1,8 miljard euro per jaar aan loondoorbetalingskosten. Voor veel werknemers is dit een kil cijfer waar veel leed, schaamte- en schuldgevoelens achter zitten. De kans dat een werknemer die een burn-out heeft gehad, nog een keertje instort is bovendien groot (3). Ondanks vroege opsporing, gevolgd door een snellere aanpak van burn-outklachten is het aantal werknemers met burn-outklachten in de afgelopen tien jaar met 30% verder gestegen (4). Ik verwacht dat door de aantrekkende economie dat aantal verder toeneemt.

Burn-outcijfers Limburg

Uitval door burn-out kost Limburgse werkgevers €200 miljoen per jaar, zo’n €60.000 per werknemer (5). Dat bedrag is volgens TNO-deskundigen nogal conservatief geraamd omdat productieverlies, kosten voor vervanging en behandelkosten hierin niet zijn meegenomen (6). Uitgaande van het landelijk gemiddelde prevalentiecijfer van 14% zitten elke dag 25.000 zieke werknemers in Limburg thuis met een burn-out. Het gemiddelde verzuim door burn-out bedraagt 9 maanden (2), waarin 80% van de patiënten psychologische gesprekken volgt, al dan niet gecombineerd met medicatie en beweegtrajecten. 20% volgt een andere route zoals bijvoorbeeld combinaties van life coaching, mindfulness, accupunctuur of leefstijladvies. De burn-outindustrie beweert dat de aangeboden behandelingen bewezen effectief zijn. Onderzoekers denken daar echter genuanceerd anders over.

Tien jaar onderzoek

Hoe effectief zijn burn-outinterventies nu eigenlijk? Tien jaar onderzoek naar de effectiviteit van burn-outinterventies heeft verrassend weinig hard bewijs opgeleverd (7). Onduidelijk blijft welke interventies nu het meest effectief zijn voor het verminderen van burn-outklachten en welke leiden tot de snelste terugkeer naar de werkvloer. Reguliere behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie of oplossingsgerichte therapie zijn per definitie niet beter dan hardlopen, mindfulness, hypnotherapie of accupunctuur.

Visie van The Empower Factory©

Burn-out staat volop in de belangstelling. De kosten zijn hoog en het rendement van de aanpak is weinig overtuigend. Mensen met burn-out maken een diepe crisis mee met veel onzekerheid. De kans op herhaling burn-out is groot. Daarom worden aan werkgevers hoge eisen gesteld met betrekking tot de naleving van allerlei wettelijke (Arbo)voorschriften. Wat werkgevers (moeten) doen om burn-out te voorkomen is duidelijk. Wat werknemers doen om (recidief) burn-out te voorkomen is onduidelijk.

Veel mensen wijten burn-outklachten aan de omstandigheden en aan de eisen die de omgeving stelt. Ik ben van mening dat de werkelijke oorzaak meestal tussen de oren zit. Ik leg de verantwoordelijkheid voor herstel dan ook primair bij de werknemer. Want juist wanneer mensen mentaal heel diep zinken, zijn ze in staat om goed na te denken over het leven en het stellen van de juiste prioriteiten. Onze life coaches helpen daarbij.

Dat is misschien allemaal niet zo leuk om te horen, maar het goede nieuws is dat je er zelf veel aan kan doen. Het weer op orde krijgen van je leven vraagt soms om essentiële en ingrijpende veranderingen, zoals verandering van baan of functie, omscholing, andere vrienden, echtscheiding of verandering van zingeving. Maar ook het opruimen van de meest hardnekkige karaktereigenschappen en valkuilen zoals: perfectionisme, bewijsdrang, toegewijd idealisme, prestatiedrang, meer doen dan moet of door iedereen geaccepteerd willen worden.

Onze aanpak: maak van een burn-out de kans van je leven

Bij ons is de klant aan zet! Klanten bepalen zelf de weg naar herstel, maken een plan van aanpak met meetbare doelen en kiezen daarbij ook zelf de interventies. Wij vinden het belangrijk dat iemand die een (dreigende) burn-out heeft, een behandeling kiest die bij hem/haar past. Het stimuleren van zelfredzaamheid is en blijft hét uitgangspunt van onze aanpak. De code: ‘oranje’ bij burn-outklachten zien wij als ideaal instapmoment voor onze programma’s. Wij werken altijd met gecombineerde leefstijlinterventies omdat enkelvoudige interventies niet of nauwelijks werken. Voorbeelden van gecombineerde leefstijlprogramma’s zijn: hardlopen met mindfulness en yoga of accupunctuur met hypnotherapie en life coaching of fitness met online zelfhulp en revitaliseringsreizen (www.expeditiebluezone.nl).

Onze aanpak is anders! Wij brengen de case niet naar de tafel van de psycholoog of terug naar de schoolbankjes. Wij brengen de trainer of life coach naar de case. Wij gaan letterlijk en figuurlijk met onze klanten mee en coachen op het moment dat een probleem zich in de praktijk voordoet (real time). Ervaring en beleving in het nu zijn belangrijk om de vertaalslag naar nieuw én beter gedrag te maken. De essentie van onze aanpak is beleven, confronteren, inspireren en weer blij maken.

Omdat essentiële (gedrags)veranderingen niet van de ene op de andere dag gebeuren, duren onze programma’s een half tot maximaal anderhalf jaar. In de praktijk komt dit neer op een investering van gemiddeld drie uur per week onder begeleiding, al dan niet op afstand. Dit stelt ons in staat gedrag te monitoren, bij te sturen en aan te passen, waar nodig.

Ziet u als werkgever door de bomen het bos niet meer in de jungle van aanbieders?

Wij selecteren voor u de beste diensten en producten voor de behandeling van uw werknemers met burn-out (klachten). Wij ontzorgen u met sterke programma’s inclusief de organisatie en coördinatie daarvan. U kunt dat aan ons overlaten. The Empower Factory is 100% onafhankelijk. Wij werken met gecertificeerde aanbieders die de Nederlandse richtlijnen voor het behandelen van een burn-out respecteren.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak maak dan een afspraak voor een gratis adviesrapport: ‘Verbeterde burn-outaanpak’.  Vul het contactformulier in op deze website. U kunt ook gebruik maken van de online chat op onze website.

De kenmerken van onze aanpak samengevat:

  • Werknemer met burn-out staat centraal én is aan zet 
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid is en blijft hét uitgangspunt van onze aanpak
  • Werknemer kiest zelf een behandeling die bij hem/haar past 
  • Verantwoordelijkheid voor herstel ligt primair bij de werknemer en secundair bij de werkgever 
  • Geen ‘snipper-aanpak’maar gecombineerde leefstijlinterventies 
  • Realtime aanpak
  • Selectie van de beste diensten en producten voor de behandeling burn-out (klachten)
  • Sterke integrale programma’s op maat met sterke schakels 
  • Organisatie en coördinatie van alle interventies  

Geraadpleegde literatuur

1 TNO Factsheet Werkstress 2016

2 CBS 2015 1 op de 7 werknemers heeft burn-out klachten

3 Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid 2015

4 TNO Arbobalans 2006-2016

5 GGZ nieuws 2015 meer dan 1 miljoen mensen hebben last van burn-out klachten.

6 ArboNed 2017 kosten van burn-out

6 UWV Universiteit van Amsterdam 2015 Update kennis overspanning en burn-out