Voorwaarden

Algemene voorwaarden The Empower Factory

Ik help jou met het maken van de juiste levenskeuzes. Ik geef jou de tools en leer jou de skills die nodig zijn om doordachte keuzes te maken. Ik gids jouw keuzereis. Samen kiezen we voor de beste keuzestrategie. Mijn aanpak is geen therapie of behandelvorm, maar bestaat uit methodes die actief en verfrissend zijn waarbij ik jou leer te (om)denken in uitdagingen en in het maken van positieve keuzes. Mijn bedrijf heet The Empower Factory en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59885890 met BTW identificatienummer NL001817232B58.

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden.
 2. Offertes zijn altijd vrijblijvend, met een geldigheid van 30 dagen.
 3. Met het ondertekenen van de offerte verleen je opdracht tot uitvoering en accepteer je de algemene voorwaarden.
 4. Alle informatie verzend ik digitaal via email.

Opdracht

 1. Ik ben opdrachtnemer. Ik heb een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Dat wil zeggen: ik begeleid jou zo goed als mogelijk in jouw keuzereis, maar ik bied geen garanties over het gewenste eindresultaat.
 2. Ik zet mij in om jou goed te leren kennen, zodat ik de best mogelijke begeleiding kan geven. Van jou verwacht ik dat je mij volledig en waarheidsgetrouw informeert en dat alle informatie vertrouwelijk blijft.
 3. Ik werk zorgvuldig met tools en skills om jou te begeleiden naar bewust, bekwaam en effectief keuzegedrag. Tegelijk heb jij als opdrachtgever de plicht om duidelijk aan te geven welke tools en skills wél of niet bij jou passen. Daarnaast heb jij de plicht om huiswerkopdrachten op tijd in te leveren
 4. Ik doe het liever niet, maar ik heb altijd het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt je doorbetalingsverplichting.
 5. Als jij de opdracht wil stopzetten mag dat altijd. Je hebt dan wel een betalingsverplichting voor het werk wat ik al heb uitgevoerd.

Levering

 1. De uitvoeringstermijn wordt besloten in overleg en indien mogelijk benoemd in mijn offerte.

Betaling

 1. Facturen verzend ik digitaal via email.
 2. Ik hanteer een betaaltermijn van 14 dagen.
 3. Ik hanteer 1 betalingstermijn: 100% bij aanvang van ons programma.
 4. Mijn begeleiding kan worden gestaakt of opgeschort bij het niet op tijd nakomen van jouw betalingsverplichting.

Rechten

 1. Je mag mijn aanpak niet doorverkopen.

Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor enige schade, enig letsel, enige gezondheidsbenadeling, enige verwonding of enig ander negatief gevolg van mijn programma’s.
 2. Door akkoord te geven op een opdracht (ondertekening offerte) vrijwaar jij, als opdrachtgever, mij van die aansprakelijkheid.
 3. Als ik toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.
 4. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Persoonsgegevens

 1. Persoonlijke informatie die jij aan mij geeft zal ik vertrouwelijk behandelen en nooit doorgeven aan derden.
 2. Jij hebt recht op toegang, inzage en correctie van je persoonsgegevens.

Geschillen

 1. Als er tijdens of na de opdracht een conflict ontstaat dan los ik dit graag onderling op.
 2. Komen we er mondeling niet uit dan maken we gebruik van conflictbemiddeling/mediation.
 3. Als ook dat niet werkt en een rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden bij de Rechtbank te Maastricht.

Laatst bijgewerkt 15 November 2020